Home

Novinky na webu

Happy Halloween

Jak bylo oznamováno s předstihem, i na naší škole proběhla oslava toho svátku a to ve školní družině 24.10. Tímto bychom jménem kolektivu pedagogů naší družiny chtěli poděkovat hlavně rodičům za ochotu a pomoc při oslavě tohoto svátku. Tato akce se moc vydařila a to hlavně díky vám a vašim ratolestem. Děkujeme.

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

Za školní družinu Naďa Burýšková

 

Exkurze žáků 5. ročníků ve VULHM V Opočně

V úterý 25. 10. 2016 se žáci 5. ročníků v rámci předmětu Přírodověda vydali na exkurzi do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně. Ing. Souček jim ukázal větvičky z různých listnatých i jehličnatých stromů a poté vyprávěl o životě stromů a péči o les. Žáci se dozvěděli,  co se ve VULHM zkoumá, prohlédli si venkovní prostory.

 

Den stromů

Stromy jsou pro celý ekosystém naší planety velmi důležité. Věděli to starověké národy, které je uctívaly. Proto také stromy slaví svůj svátek, který si připomíná celý svět, a to 20. října. I na naší škole jsme na stromy nezapomněli a tento svátek jsme si na prvním stupni připomenuli.

Projekt probíhal ve dnech 20. a 21. října a byl připraven pro naše nejmenší žáčky. Účastnily se ho první a druhé třídy a zažili jsme spoustu legrace a dokonce jsme se naučili i něco nového.

Žáci pomocí hry dělali dvojice obrázků. K obrazu stromu a listu přiřazovali správný obrázek plodu. Někdy nastaly potíže, ale to nevadí, paní třídní učitelky rády pomohly. Poté jsme si stromy na obrázcích pojmenovávali a říkali si o nich zajímavosti. Když jsme nabyli vědomostí, tak už nám nic nebránilo v tom vyrazit do lůna přírody.

Procházeli jsme se parkem a hledali kužely smrků, košaté lípy, nažloutlé duby a mnoho dalších. Hokejoví fanoušci chtěli nejvíce za všeho najít „ten strom s kanadskými listy“. Cestou malí dendrologové sbírali přírodniny a přísahali, že lístečky ukáží doma rodičům.

Projekt byl podpořen i při výtvarné výchově, kde děti vykreslovaly listy podzimními barvami.

Tímto děkuji všem paním učitelkám z budovy čp. 4 za pomoc a ochotu tento projekt uskutečnit.