Home Kroužky

Seznam kroužků 2016/2017

název kroužku

jméno vedoucího

den

hodina od - do

ročník

budova, učebna

Logopedická prevence

Mgr. Michaela Kozáková

středa

12.30 - 13.15

1. - 2. ročník

čp. 4

Otevřen

Angličtina hrou pro 2. roč.

Mgr. Kateřina Jelínková

pátek

12.45 - 13.30

2. ročník

čp. 4

Otevřen

Kroužek Aj pro 3. ročník

Mgr. Jarmila Chmelařová

středa

13.15  - 14.00

3. ročník

čp. 11, 4. A

Neotevřen pro malý zájem

Kroužek AJ pro 4. ročník

Mgr. Jaroslava Pachovská

úterý

13.15 - 14.00

4. ročník

čp. 11, 4. B

Otevřen

Kroužek Aj pro 5. ročník

Mgr. Eva Végsöová

středa

13.00 - 13.45

5. ročník

čp. 11, 5. B

Neotevřen pro malý zájem

English Club

Mgr. Magdalena Brandová

úterý

13.40 – 14.25

6 - 7. ročník

čp. 313, třída 7. A

Otevřen

Klub zábavné logiky a deskových her - zdarma

Mgr. Dagmar Barnetová

středa

13.15 - 14.45

2. - 5. ročník

11 – učebna s inter. k.

Otevřen

Učení, to je moje (Čj, M)

Mgr. Markéta Jirušková

středa

13.00 -  13.45

5. ročník

čp. 11, 5. A

Neotevřen pro malý zájem

Zdokonalujeme se v českém jazyce

Mgr. Jiřina Kubasová

pátek

13.30 - 14.15

6. – 8. ročník

čp. 313, humanit. učebna

Neotevřen pro malý zájem

Opakování k přijímacím zkouškám z matematiky

Mgr. Přemysl Kejzlar

středa

13.30 - 14.15

9. ročník

čp. 313, 9. A, 313

Neotevřen pro malý zájem

Kroužek vaření

Naděžda Burýšková

středa

14.30 - 16.00

2. - 5. ročník

čp. 4

Otevřen

Výtvarný kroužek

Jana Růžičková

úterý

15.00 - 15.45

2. - 5. roč.

čp. 4

Otevřen

Flétnička pro 1. a 2. třídy

Božena Tymichová

čtvrtek

12.30 - 13.30

1. - 2. ročník

čp. 4

Otevřen

Jóga pro 1. třídy

Božena Tymichová

úterý

14.00 - 15.00

1. ročník

čp. 4 a tělocvična čp. 11

Otevřen

Umím si vyrobit sám
(kroužek manipulační zručnosti)

Václav Zilvar

pondělí

13.30 - 14.15

4. - 9. ročníky

čp. 11, školní dílna

Otevřen

Keramický kurz pro 1. ročník

Soňa Toucová

pondělí

12.15 - 14.00

1. ročník

čp. 11

Otevřen

Keramický kurz pro 2. – 5. ročníky

Soňa Toucová

pondělí

14.00 - 16.00

1. ročník

čp. 11

Otevřen

Fotografování a počítačová grafika

Mgr. Martina Páleníčková

pondělí

13.30 - 15.00, 1 x 14 dní

6. - 9. ročníky

čp. 313, PC učebna

Otevřen

Vybíjená I.

Jitka Jurášková, DiS.

čtvrtek

15.15 - 16.00

2. a 3. ročník

čp. 11, tělocvična

Otevřen

Vybíjená II.

Jitka Jurášková, DiS.

čtvrtek

16.00 - 16.45

4. a 5. ročník

čp. 11, tělocvična

Otevřen

Taneční kroužek pro 1. třídy

Mgr. Lenka Švandová

středa

13.15 - 14.00

1. ročníky

čp. 11, tělocvična

Otevřen

Taneční kroužek pro 3. -5. třídy

Mgr. Lenka Švandová

středa

14.00 - 14.45

3. - 5. ročník

čp. 11, tělocvična

Otevřen

Taneční kroužek pro 2. stupeň

Mgr. Lenka Švandová

středa

15.00 - 15.45

5. – 9. ročník

čp. 313, tělocvična

Otevřen

Kroužek společenského tance

Mgr. Jan Škop

úterý

15.15 - 16.45

6. - 9. ročníky

čp. 11, tělocvična

Otevřen

Florbal I.

Bc. Ondřej Novotný

úterý

14.00 - 14.45

4. - 5. ročník

čp. 313, tělocvična

Otevřen

Florbal II.

Bc. Ondřej Novotný

úterý

14.45 - 15.30

5. - 6. ročník

čp. 313, tělocvična

Otevřen

Florbal III.

Bc. Ondřej Novotný

úterý

15.30 -16.15

7. - 9. ročník

čp. 313, tělocvična

Otevřen

Futsal pro pokročilé

Bc. Ondřej Novotný

pátek

13.30 – 14.30

7. - 9. ročník

čp. 313, tělocvična

Otevřen

Náboženství - nepovinný předmět

Leokania Stronczeńska

pátek

13.00 - 13.45 1. skupina

1. - 9. roč.

čp. 4, 1. B

Otevřen

Náboženství - nepovinný předmět

Leokania Stronczeńska

pátek

13.45 - 14.30  2. skupina

1. - 9. roč.

čp. 4, 1. B

Otevřen

Přírodovědný kroužek Tomáš Zelený středa 15:30 - 16:15 1. stupeň čp. 11 Otevřen

Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Říjen 2016 12:53)