Home Krajské granty Zážitková prevence na ZŠ Opočno

Zážitková prevence na ZŠ Opočno

Název programu: Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže – 16SMP01

Název projektu: Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno

Žadatel dotace: ZŠ Opočno, okres Rychnov, příspěvková organizace,

se sídlem: Nádražní 313, Opočno 517 73

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj,

se sídlem: Pivovarnické náměstí 1245, Hradec Králové 500 03

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2016

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2017

Dotace ve výši: 27 000Kč

Přínos projektu:

Projekt je zaměřen na sociálně patologické jevy a prevenci rizikového chování žáků. Splňuje základní princip primární prevence. Projektu jsou vymezeny okruhy: agresivita, kouření, krádeže, nadměrné užívání PC a TV, násilí, sebepoškozování, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy, sprejerství, šikana, kyberšikana, užívání návykových látek, vandalismus, xenofobie a rasismus, záškoláctví. Projekt podpoří minimalizaci rizikových projevů chování a podporu zdravého životního stylu. Současně upevní klíčové aktivity v rozvoji pozitivního sociálního chování i psychosociálního chování a stabilitě ve zvládání zátěžových situací.

Aktualizováno (Středa, 09 Srpen 2017 14:55)