Home IV. Oddělení Plán práce září

Plán práce září

- poznáváme školu, seznamování se mezi sebou a zařazování se do kolektivu

- opakujeme řád školní družiny

- bezpečnost při přecházení přes silnici

- vycházky do přírody, podzim na zahradě

- povídíní a malba zážitků z prázdnin

- hry na školním hřišti

- den plný her - akce pro všechna oddělení ŠD

ETV - pozdrav, slušné chování