Home O kroužcích Kroužek Bavíme se sportem

Kroužek Bavíme se sportem

Bavíme se sportem

kroužek plný sportu a zábavy

vždy v pondělí od 13.30 hod. do 14.15 hod. v tělocvičně budovy čp. 11 na Trčkově náměstí

vedoucí kroužku si děti vždy vyzvedne ze školní družiny nebo školního klubu

více informací na: www.bavimesesportem.cz

 

LETÁK