Home Český jazyk Čj - 7. ročník Skloňování slov oči, uši, ruce, nohy

Skloňování slov oči, uši, ruce, nohy

 OČI, UŠI, RUCE, NOHY (skloňování)

Se skloňováním těchto čtyř slov v jednotném čísle nejsou žádné větší problémy. Horší je to v čísle množném. Pokud totiž tato slova označují části lidského či zvířecího těla (a ne například nohy od stolu), mají speciální skloňování.

Zvláště se to týká 7. pádu množného čísla, který je zakončen na -ma (nohama, rukama, očima, ušima, ale i ručičkama, nožičkama). Tuto koncovku musí mít také všechna slova, jimiž tyto výrazy rozvíjíme. Píšeme tedy například:

  • Tohle všechno jsem udělal svýma vlastníma rukama.
  • Poslouchal s našpicovanýma ušima.

Kompletní skloňování těchto výrazů v množném čísle je zachyceno v následující tabulce:

1. pád  

ruce  

 nohy

 oči

 uši

2. pád

rukou

 nohou/noh

 očí

 uší

3. pád

rukám

 nohám

 očím

 uším

4. pád

ruce

 nohy

 oči

 uši

6. pád

rukou/rukách

 nohou/nohách

 očích

 uších

7. pád

rukama

 nohama

 očima

 ušima

Znovu je ale nutné zdůraznit, že toto skloňování se používá pouze v případě, kdy příslušné výrazy označují části lidského těla. Píšeme tedy například:

  • hrnec s dvěma velkými uchy (nikoli velkýma ušima)
  • s oky na punčoše (nikoli s očima)
  • mezi nohami stolu (nikoli nohama)
  • hodinky s ručičkami (nikoli s ručičkama)

 

Mějme tedy následující vzorové věty ( části těla, věci ):

Dítě koulelo modrýma očima, když jsme viděli, jak pytláci chytali zajíce šikovně nastraženými oky.

Poslouchali jsme s nastraženýma ušima, když jsme zaslechli zvuk tříštění hrnce s porcelánovými uchy.

Mimino sedící v kočárku vesele házelo oběma svýma růžovýma ručičkama, protože si hrálo s kovovými ručičkami mých hodinek.

Kotě se třema křivýma nohama se proplétalo mezi dřevěnými nohami židle.