Home O družině Plán práce II.odd.- LISTOPAD

Plán práce II.odd.- LISTOPAD

LOUČÍME SE S PESTROBAREVNÝM PODZIMEM
 • sběr posledních podzimních přírodnin
 • práce s papírem a různými materiály, různé techniky - bezpečnost při práci
 • Pozorování okolí školy a parku - hra Vševěd a Všeználek
 • pirátské úkoly - plnění
 • Deskové,konstruktivnía didaktické hry
 • Hry na procvičování pravé a levé hemisféry
 • Práce na IT
 • Soutěž v deskových hrách - společná akce pro všechna oddělení
 • Sv.Martin, sv. Kateřina
 • Příprava na adventní čas
 • Čert a Mikuláš
 • Kouzelná slovíčka
ETV - učím se naslouchat, komunikace a naslouchání.
 • komunikační kruh, dramatizace