Home I. Oddělení PLÁN PRÁCE - ŘÍJEN l.odd. ŠD

PLÁN PRÁCE - ŘÍJEN l.odd. ŠD

Vycházky a pohybové hry v přírodě

Sběr posledních podzimních plodů

Práce s podzimní tématikou - různé techniky a materiály

Příprava adventního věnce

Deskové hry, konstruktivní stavebnice

Četba na pokračování

Soutěž v deskových hrách - společná pro všechna oddělení

ETV - umím se naslouchat, komunikace a naslouchání