Home Krajské granty Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno 2019

Zážitková prevence pro žáky ZŠ Opočno 2019

Zážitková prevence pro žáky ZŠ

Opočno v roce 2019

projekt realizovaný v roce 2019 za přispění dotace KHK

A co jsme zažili ?

Preventivní besedy lektorů z centra OD5K10 z Rychnova nad Kněžnou

6. třídy - prevence šikany, dospívání

7. třídy - alkohol a kouření, partnerské vztahy

8. třídy - drogy, antikoncepce a pohlavní nemoci

9. třída - sekty a náboženství, extremismus, rasismus a

antisemitismus

Zážitkový adaptační program v lanovém parku v Hradci Králové

6. třídy – hry a soutěže pro nácvik komunikace a týmové

spolupráce

-  zábava při  lezení v nízkých i vysokých překážkách

Návštěva klubu VJEŠÁK v Dobrušce

7. třídy – volnočasový klub nabízející všem mladým lidem smysluplnou náplň trávení volného času i odbornou pomoc při řešení problémů ve škole i v osobním životě

Návštěva Neviditelné výstavy v Praze

9. třída – přiblížení světa nevidomých lidí a možností jak

těmto lidem lépe porozumět a pomoci

Den dětí

9. třída – uspořádání zábavného dopoledne plného her,

soutěží a úkolů pro spolužáky z 1. stupně