Home O družině Plán práce školní klub - leden

Plán práce školní klub - leden

Plán práce ŠK - LEDEN

Naše země - jak trávili zimu naši předkové

mapa - na výlet i v zimě

Výtvarné aktivity - vločky, vyšívané oblečení, polární záře

Jak šel čas v Čechách - interaktivní opakování vlastivědných znalostí

Sociální deskové hry - umění vyhrávat, vyrovnání se s prohrou, dodržování pravidel

Tématické vycházky - ptačí krmítko, pozorování stromů a keřů  (výstava a poznávačka)

Celodružinová akce - soutěž v deskových hrách

Etv - Přijmu druhého takového, jaký je. Kamarádství a přátelská pomoc