Home 4.A Domácí práce 4. A 30. března – 10. dubna 2020

Domácí práce 4. A 30. března – 10. dubna 2020

Milé děti ,zasílám pozdrav Vám a Všem, kteří se o Vás pečlivě starají. Myslím na Vás. Byla jsem v naší třídě, usedla za stůl a na všechny zavzpomínala. I když sluníčko pronikalo do třídy, věřte, bylo tam velmi smutno. Chyběla tam společná radost, společné tvoření. Bude moc fajn, když si nenecháte toto přechodné období pokazit a budete vnímat krásu a sílu jarní přírody. Vnímejte, jak se např.narodilo v pražské ZOO krásné slůně, vnímejte, jak slunce probouzí stromy, květy a jak ožívají zahrádky.Bude fajn, když si zazpíváte písničku, kterou třeba  samy vymyslíte. Bude skvělé,  když složíte básničku nebo  příběh o tom, co prožíváte. Bude velmi přínosné, když si přečtete poutavou knížku. Vše si můžete zaznamenat do Čtenářského  deníku, ráda se s Vaší tvořivostí potěším. Čekají nás Velikonoce a určitě si vyzdobíte Váš pokojíček jarním nápadem.

I já Vám vložím pár odkazů, kde se můžete ke tvoření inspirovat.

https://www.slevomat.cz/magazin/1384-s-detmi-doma-stahnete-jim-deniky-plne-zabavnych-ukolu-a-lusteni

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/rok-2020/

Kniha  -  Zkroť nudu více než 250 tipů proti nudě

https://www.luxor.cz/product/zkrot-nudu-zbo000232133

https://www.youtube.com/embed/dDESzUuZuC0?rel=0

Zasílám Vám úkoly k procvičování ve vybraných vyučovacích předmětech do 10.04.2020 a budu potěšena, když si budete plnit písemné úkoly k odevzdání a ke kontrole samostatně.

Je dobré, budete-li si nadále opakovat pamětně vyjmenovaná slova, vyjmenovat slovní druhy a co u nich  určujeme  a zopakujete si  pádové otázky .

Je zapotřebí zpaměti zvládnout vzory podstatných jmen rodu středního, rodu ženského a rodu mužského. Učebnice str.103,106,107,111,113,114,121,122

Když budete učivo dobře zvládat zpaměti vyjmenovat, bude se Vám vše snadněji určovat.

V Českém jazyce si písemně vypracujte z učebnice na str.108/9a,  109/11a,b,  112/4a,b, 114/5a,  116/9a,b -   cvičení vždy označte, usnadníte mi opravování(děkuji)

Pepa a Esterka   -     108/9a)celé, 109/11pouze a),  112/4a) – přečíst článek, vypsat slova a doplnit, b),  114/5a) – vypsat slova a doplnit,  119/9a), b)  - vypsat slova a doplnit

Můžete procvičovat i zde

www.onlinecviceni.cz ----  zde můžete procvičovat jak český jazyk, tak matematiku

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

https://www.mojecestina.cz/

To samé platí i pro matematiku – neustále si opakujte pamětně malou násobilku!!!

V Matematice si písemně vypracujte z učebnice č.2 na  str.12 cv.8a),b),  9a)b)c),

Str.14 cv.7a)b), cv. 8

Str.15 cv.8a)b), cv.9

Str.16 cv.5a)b)c), cv.6a)b)

Přečtěte číslo ve cvičení 6 na str.13!!!!!

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

Ve Vlastivědě si pročtěte ,,Cestujeme po naší vlasti,,  učebnice číslo 1 str.52 – 59

Pročtěte si v učebnici číslo 2 str.9 – 11

https://www.youtube.com/watch?v=AflZpjuw6wk

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A

 

V Přírodovědě můžete sledovat tyto prezentace :

http://slideplayer.cz/slide/2329545/

V Dopravní  výchově můžete si rozšiřovat znalosti na těchto stránkách .  Možná  zjistíte, že se v textu objevily gramatické chyby, jaké????

http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/

Úkoly z Anglického jazyka :

Skupina paní učitelky E. Végsöové

Aj  A (Végsöová) 30.3.-10.4.

Opak. sl. zásoby 1.- 7. lekce

učeb. str. 38- 41, zkusit  přečíst, přeložit

napsat slovíčka 8. lekce - posílám

PS str. 38,40, 41 zkusit   doplnit

 

8-1

TV programme - televizní pořad

science fictions films - vědeckofantastic. filmy

quizzes - kvízy

comedies - komedie

cartoons - kreslené filmy

boring - nudný

scary - strašidelný

animal programmes - pořady o zvířatech

sports programmes - sportovní pořady

music programmes - hudební pořady

I like / I don’t like - líbí se mi / nelíbí se mi

8-2

Channel (2) - druhý kanál

(I’m) hiding - schovávám (se)

It’s eight fifteen. - Je osm patnáct.

8-3

What channel is it on? - Na jakém je to kanálu?

It’s on Channel 3. - Je to na třetím kanálu.

What time is it on? - V kolik je to hodin?

It’s on at (seven) o’clock. - Dávají to v (sedm) hodin.

zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/tv-programmes/tv1.htm

 

Domácí práce 4. třída - skupina B – K. Jelínková

-          učebnice str.  42,43 – zkusit přečíst a přeložit

-          pracovní sešitstr. 42/1,   42/2,  43/3,   43/4

-správné odpovědi pro kontrolu:

42/1 1) read   2) play   3) ride   4) watch     5) play

42/2         1) Wednesdays    2) Saturdays     3) Tuesdays

43/3        I go (c) skating,  (g) swimming,  (d) dancing

I play (b) tennis   (e)volleyball  (f) computergames

43/4       2) Yes, I do.  3) Yes, I do.   4) No, I don´t.   5) No, I don´t.

-          slovíčka - zapsat do sešitu vocabulary:

free time – volný čas

watch TV – dívat se na televizi

read – číst

volleyball – volejbal

table tennis –stolní tenis

icehockey – lední hokej

What do you do in your free time? – Co děláš ve svém volném čase?

( I go) shopping – (chodím) nakupovat

swimming – plavat

fishing – na ryby

running – běhat

skating – bruslit

( I)    sleep  - spím

Skupina paní učitelky J.Pachovské

Aj   C    určování času, rozvrh hodin, předměty ve třídě

  • učebnice str. 35 – 37
  • pracovní sešit str. 35/cv. 4, str. 36, 37
  • pouč se o číslech 21-100

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/high-numbers/index.htm

  • procvičování času online:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/index.htm

  • seznámení se se slovní zásobou 8. lekce (kartičky na stránkách školy, sekce Výuka, 4.A)

výslovnost nové slovní zásoby si lze poslechnout na:

https://slovnik.seznam.cz/

https://www.helpforenglish.cz/dictionary/

 

Milé děti, přeji Vám příjemné a usměvavé dny.

Vaše třídní učitelka

Věra Kociánová, tel.731757347, email :  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript