Home Aktuality 6. B_úkoly do 10. 4.

6. B_úkoly do 10. 4.

Úkoly pro třídu 6. B na období od 30. 3. do 10. 4. 2020

Anglický jazyk

Zdravím všechny žáky z naší třídy! Doufám, že jste vy všichni a celé vaše rodiny v pořádku a že se každý den trochu učíte, i když je mi jasné, že to pro vás není jednoduché.

Jestli si vzpomínáte, naučili jsme se, jak říct, že něco můžeme nebo nemůžeme, že se něco musí a něco naopak nesmí dělat. To se nám teď hodí do úkolu, za který dostanete známku. Napište 10 vět o tom, co teď v době karantény (angl. in the quarantine time) můžete, nemůžete, nesmíte nebo musíte vy a jednotliví členové vaší rodiny dělat. Snažte se, ať celé povídání dává smysl. A nespleťte slovesa! Úkol mi pošlete nejlépe do středy 1. 4. 2020 na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)    Slovíčka – Unit 9 – najdete na webu školy – výuka – Aj6 – Messages 1 – slov. Napsat do slovníčku a postupně se je naučit. Procvičit v prac. sešitě s. 54/cv. 1.

2)    Naučíme se něco nového. Na webu školy – výuka – Aj6 najdete OSOBNÍ ZÁJMENA V PODMĚTU A PŘEDMĚTU. Napište si přehled do sešitu a procvičte v prac. sešitě s. 53/cv. 4, 5, a 6.

3)    V učebnici na s. 101 si přečtete článek o sportovních fanoušcích v Británii a napište:

-       jaké sporty máte rádi jako aktivní sportovci a jako fanoušci,

-       jaké sporty jsou populární v ČR,

-       jestli máte své sportovní idoly a co na nich obdivujete.

Český jazykvšechny prezentace, pracovní listy, přehledy a zadání na zámku bude

uloženo Microsoft Teams – Předměty 6.A – Český jazyk (popř. další předměty)

Sloh: Vypracovat - Popis předmětu – Můj pokoj– viz. prezentace v Teams: Popis

předmětu+Můj pokoj (odevzdat ve wordu) – na známku

(Děkuji těm, kteří mi poslali ofocené, a prosím, pokud možno mi pošlete znovu ve wordu)

Mluvnice:

 1. Zopakovat si druhy zájmen a číslovek - viz. prac. list Opakování zájmen a číslovek 6. roč. -nejprve si zkusit sám, odpovědi si napsat třeba do sešitu, poté zkontrolovat s řešením
 2. Dobrovolné: Středa 1. 4. procvičování zájmen, číslovek –  kvíz v Teams + možnost videohovoru
 3. týden 6. – 8. 4.

-          Zkus vyluštit tajenku: https://www.toglic.com/en/self-open/5e7c728ec1f67/embed

-          Slovesa – pouze zápis do sešitu dle prezentace Slovesa zápis

Domácí úkoly: 75/6., 76/7. – písemně do sešitu s domácími úkoly

+ zkontrolovat – řešení v souborech v Teams

Literatura: číst si vlastní knížku – pokračovat v referátech, popř. udělat jeden námět na literární dílnu

9. – 10. 4. VELIKONOČNÍ PRÁDNINY – NEUČIT SE!

Přírodopis 6. A, 6. B
Vypracovat a poslat pracovní list (do 5. 4.), udělat si zápis ke kapitole Vzdušnicovci a hmyz. Podrobnější informace, pracovní list a zápis najdete na webu ve složce Výuka/Přírodopis/Př zápisy a studijní materiály/PŘ6_PRÁCE NA OBDOBÍ 30. 3. - 10. 4.

Orv 6. B

Najděte si na webu školy zadání úkolu – výuka – Občanská a rodinná výchova – Orv6_Zdravý životní styl_opakování. Odpovězte na otázky a odpovědi mi pošlete mailem.

Matematika

Samostudium učiva o sčítání a odečítání desetinných čísel zpaměti:

vytisknout si a nalepit ( kdo nemůže, tak opsat ) do ŠS M6 Přílohu č.1

procvičit si ústně pamětné + ana příkladech v učebnici str. 84/ 1,2,3,5 a 86/ 1,2,3

vypracovat písemně v PS str. 37/ 1,2,3,4,5 a zaslat do 3.4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Samostudium učiva o sčítání a odečítání desetinných čísel písemně ( pod sebou ):

výklad najdeš v učebnici na str. 83/A a na str.85/B

vypočítat písemně do školního sešitu příklady ze cvičení na str. 84/4,  86/4 a zaslat do 10.4. na

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

vypočítat písemně do PS příklady ze cvičení str. 37/6, 38/7,8  - příklady si vypočítej písemně pod

sebou a do PS zapisuj pouze výsledky

vypracovat slovní úlohy PS str. 38 - 39

 

M 6 – Příloha č. 1  - vytisknout a nalepit nebo opsat do ŠS

Sčítání a odečítání desetinných čísel zpaměti

2,3 + 5,6 = 7,9                   1,12 + 5,32 = 6,44

0,4 + 4 = 4,4                       2,05 + 0,9 = 2,95

6,8 + 2, 02 = 8,82             10,1 + 7 = 17,1

0,9 + 5,005 = 5,905           0,07 + 3,002 = 3,072

 

7,4  + 2,6  = 10

10 desetin je jako 1 celek              7 + 2 + 1 = 10 celých

7,5 + 2, 9 = 10,4

14 desetin je jako 1 celek             7 + 2 + 1 = 11 a 4 desetiny

8, 65 + 2, 39 =  11,04

104 setin je jako 1 celek               8 + 2 + 1 = 11 celých a 4 setiny

20,3 + 0,75 = 20,30 + 0,75 = 21,05

105 setin je jako 1 celek               20 + 0 + 1 = 21 a 5 setin

 

5,6 – 2,3 = 3,3                        5,12 – 3,09 = 2,03

6,5 – 2 = 4,5                           7,3 – 2,15 = 7,30 – 2,15 = 5,15

10,105 – 7,020 = 3,085         9,2 – 0,105 = 9,200 – 0,105 = 9,095

 

10 – 7,2 =   3,8

9 + 1  = 9 celků + 1 celek je jako 10 desetin            9 – 7 = 3 celých a 10 – 2 = 8 desetin

20 – 10,03 = 9,97

19 + 1 = 19 celků + 1 celek je jako 100 setin          19 – 10 = 9 celých a 100 – 3 = 97 setin

10,2 – 8,5 = 1,7

9 + 1 = 9 celků + 1 je jako 10 desetin              9 – 8 = 1 celá a 12 – 5 = 7 desetin

7,06 – 1,28 = 5,78

6 + 1 = 6 celků + 1 je jako 100 setin                 6 – 1 = 5 celých a 106 – 28 = 78 setin

 

PAMATUJ !!!!!!  sčítat a odečítat musíš mezi sebou ve stejných řádech !!!!!!!!!!!!!!

Další příklady: pořádně si všechny příklady prohlédni, barvy ti napovídají, jak vypočítáš výsledek

 

3,2 + 28,16 = 31,36                                                                      12 – 9,6 = 11 a 10 desetin – 9,6 = 2,4

7,68 – 4,5 = 7,18                                                                           2,125 + 0,04 = 2,165

20,150 – 10,07 = 20,150 – 10,070 = 150,080                          35,2 – 10,7 = 34 a 12 desetin – 10,7 = 24,5

17,8 + 12,95 = 17,80 + 12,95 = 29 a 175 setin = 30,75          9,9 + 5,20 = 9,90 + 5,20 = 14 a 110 setin = 15,10

100 – 18,15 = 99 a 100 setin – 18,15 = 81,85                         7,7 – 0,77 = 6 a 170 setin – 77 setin = 6,93

12,28 + 9,9 = 12,28 + 9,90 = 21 a 118 setin = 22,18              12,10 – 10,010 = 12,100 – 10,010 = 2,090

 

Fyzika

Z F zasílám zápis do sešitu, úkol na vypracování a materiál na prostudování.

Vypracované úkoly žádám posílat na : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zápis do sešitu

Kolik litrů vzduchu je v prázdné krychlové krabici o hraně 30 cm ?

Zápis :

a = 30 cm

V = ? /l/

Řešení :

V = a . a . a

V = 30 . 30 . 30

V = 27 000 cm3

Vycházíme z předpokladu :      1l = 1 dm3

27 000 cm3 = 27 dm3 = 27 l

Odpověď :

V prázdné papírové krabici je 27 l vzduchu.

Hustota tělesa

-          fyz. veličina

-          značka ρ /řecké písmeno ró /

-          udává jaká je hmotnost látky (m) v daném

objemu tělesa (V)

-         výpočet :   ρ = =  m / V

-         Zákl. jednotka :     =   kg/m3 (kilogram na metr krychlový)

-         Vedlejší jednotka :     =  g/cm3 (gram na centimetr krychlový)

-          Platí :    1000    =   1

-          Např. :       hustota    vody         ρ =  1000 kg/m3 =   1 g/cm3

 

Rozuměj :       1m3 vody má hmotnost 1000 kg,   1 cm3 vody má hmotnost 1g

 

hustota    hliníku      ρ = 2700 kg/m3 =   2,7 g/cm3

Doplň :   1m3 hliníku má hmotnost   ….. ,       1 cm3 hliníku má hmotnost  …….

 

-          Velikost hustoty určujeme :

 • hustoměrem (u kapalin)
 • výpočtem  ρ  =
 • vyhledáváním v MFCH tabulkách

Ze zaslaného materiálu si opiš (i se zadáním) do sešitu dva vyřešené příklady.

Domácí úkol :

 1. 1. Převody :  řešení s postupem

15 cm (m)

0,032 m (mm)

12 m (km)

45 dm (mm)

 

12,5 t (kg)

12,5 dkg (g)

115 mg (g)

123 q (t)

 

0,000256 m3 (cm3)

2,5 l (dm3)

35 hl (l)

126 ml (l)

 1. 2. Zkus navrhnout, (když tě nic nenapadne, vyhledej způsob v učebnici F v kapitole vážíme různá tělesa a v kapitole určování objemu různých těles), jak by šlo nejjednodušším způsobem určit co nejpřesněji hmotnost a objem jednoho malého hřebíku.

Popiš v několika větách své návrhy.

 

DĚJEPIS 6 – kontrola úkolů

1. Které typy řeckých sloupů znáš a čím se od sebe odlišují?

2. Vyjmenuj prvky antické architektury, ve kterém období se tyto prvky znovu používaly v Evropě?

Odpovědi na otázky zašli do 31.3. na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

DĚJEPIS 6 – další práce

1. Hry – výpisky do sešitu str. 96 – 97, odpovědi na otázky dozadu do sešitu 97/1-4

2. zopakovat podle sešitu celé řecké dějiny

3. starověký Řím – výpisky str. 100

4. Etruskové – výpisky str. 101 – 102

 

Zeměpis

Pročtěte si učebnici na str. 25–29. Zkuste si zapamatovat, co nejvíce. Zápis vám pošlu v dalších prezentacích. Přiložené prezentace si nejdříve pečlivě přečtete a poté si do sešitu opište to, co je vyznačené tučně!! Nic víc po vás nechci. Plus si překreslete do sešitu některé obrázky, které jsem vám v prezentaci vyznačil. Pošlu vám časem i oskenované pracovní listy, které si můžete dobrovolně vypracovat. Poté, co se vrátíte do školy, budu po vás chtít, abyste měli některé pracovní listy vypracované, poněvadž si je oznámkuji jako procvičování.

Úkol do 10. 4. 2020!!!

Chtěl bych po vás, abyste mi do 10. dubna vytvořili krátkou prezentaci, anebo 1,5 stránky ve Wordu na jakoukoli sopku.

Co všechno bude obsahovat: 1. Název, a kde se sopka nachází

2. Historie sopky (kdy vybuchla naposled a jaké jsou s ní spojeny historické události)

Např: Pompeje a jejich zánik

3. Zajímavosti (turistika a td…)

4. Obecné informace o sopce (jak se vysoká a jak popřípadě tato sopka převářela okolní krajinu)

Svůj úkol mi každý pošle nejpozději do 10. 4. na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – Já každému odpovím, jestli mi jeho úkol došel.

Hudební výchova:

6. ročník - žádná práce se nebude zasílat zpět, případné dotazy na tel. 736 259 098

 • Stupnice C dur (naučit se)
 • Křížky a béčka (naučit se psát a číst)
 • Hudební melodie, dynamika, hudební barva, gradace (opakovat)

Aktualizováno (Neděle, 29 Březen 2020 08:35)