Home Aktuality Přehled domácí práce 7.B v období 28.3 – 10.4. 2020

Přehled domácí práce 7.B v období 28.3 – 10.4. 2020

 

Přehled domácí práce č.2 pro žáky 7.B v období 28.3 – 10.4. 2020

 

Aj: Domácí práce za období 11. 3. – 27. 3. 2020 – napsat 5 vět v minulém čase a použít slovesa: přijít, dělat, vidět, dát, psát – zaslat do 1. 4. 2020 na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

1. Slovíčka Unit 4 napsat do sešitu VOCABULARY (najdete na WEBu školy – Výuka- Aj7 – Slovníček Messages 2 Unit 1-6)

2. Vypracovat do školního sešitu ENGLISH LANGUAGE cvičení 1-6 na straně 34 ve Student´s Book.

 

Hv: 1. Stupnice C dur, 1. stupeň – tónika, 4. stupeň – subdominanta, 5. stupeň – dominanta, křížky a béčka

2. Hudební nástroje smyčcové (housle, viola, violoncello, kontrabas) – co nejvíce informací vypracovat

3. Koncert – co to je, kdy se vyskytoval, 2 příklady (skladatelé a jejich koncerty) – vypracovat

vypracování zaslat do 30. 4. 2020 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , dotazy na tel. 736 259 098

M: Dokončení racionálních čísel = samostudium učiva o násobení a dělení:

naučit se pravidla a postupy podle učebnice str. 82 ( počítáš násobení a dělení zlomků, desetinných čísel, celých čísel, smíšených čísel a přitom používáš současně znaménková pravidla pro krát a děleno stejná jako u celých čísel )

vypracovat do ŠS všechna cvičení z učebnice na str. 82,83,84

vypracovat do PS všechna cvičení na str. 30,31

vytisknout si ( kdo nemůže, tak opsat ) a vypracovat do ŠS slovní úlohy – M7 Příloha č. 1 slovní úlohy

vytisknout si ( kdo nemůže, tak opsat ) a vypracovat – M7 Příloha č. 2 PL a zaslat do 6.4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ( včetně postupu výpočtů !!!!!! )

Čtyřúhelníky: učebnice a PS na geometrii !!!!!

vysvětlení základních pojmů ( vrcholy, strany, úhly, úhlopříčky ) nastuduj v učebnici str. 46/A

základní rozdělení podle vlastností stran a úhlů nastuduj v učebnici str. 48 -49 další přehled najdeš v M7 příloha č. 3 rozdělení čtyřúhelníků vypracuj v PS všechna cvičení na str. 26 – 27 a zašli do 10.4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ČJ: Úkoly od 30.3.2020 do 15.4. 2020

Vypracovat ve Wordu, poslat na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mluvnice uč. Čj 7.r.

Význam slov str. 57 (opsat oranžový rámeček), Slovní zásoba a tvoření slov str.70 (opsat oranž. rámeček – základní pojmy ) zápis do školního sešitu

Word , mail : str.67/cv 2, 69/4, 72/5

Sloh Kontrolní slohová práce Umělecký popis- líčení ( jedno téma ze zadání str. 162/ 5 a, b, c ), užij vhodné jazykové prostředky – viz. str. 160, dostatečný rozsah 1 a půl str. A 5 , poslat do 8.4.2020.

Literární výchova Přečíst 1 knihu (příběh, děj), vypracovat referát dle obvyklých bodů( údaje o knize, doba a místo děje, hlavní postavy, stručně děj, co tě zaujalo, vlastní hodnocení), do 15.4.2020.

 

F: Zasílám zápis do sešitu společně s úkolem na vypracování a materiály na prostudování. Materiály – zápisy word a

prezentace power point dohledejte v sekci výuka. Vypracovaný úkol žádám posílat na : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rj:

Zdravím všechny nadšené ruštináře! Vím, že je to pro vás těžké, když se teď učíte sami, ale opravdu alespoň trochu procvičujte slovíčka i azbuku, ať všechno nezapomenete.

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1) Učebnice s. 46/cv. 20a – přepsat do sešitu psacím písmem

cv. 20b – doplnit a napsat

2) Pracovní sešit s. 42 – Lekce 13 – nová písmena Ё – jo, Ж – ž, Х – ch, Ц – c procvičte na s. 43 – 44.

 

Př:

Poslat vyplněné pracovní listy k výtrusným rostlinám (do 5. 4.). Udělat zápis ke kapitole kořen a stonek. Podrobnější informace najdete na webu ve složce Výuka/Přírodopis/Př zápisy a studijní materiály/PŘ7_ZADÁNÍ PRÁCE 30. 3. - 10. 4. Tamtéž najdete i prezentaci a zápis ke stonku

 

DĚJEPIS 7 - KONTROLA

1. Proč nebyl Václav IV. tak dobrým panovníkem jako jeho otec.? Vyjmenuj všechny problémy, které souvisejí s obdobím jeho vlády.

2. Kdo byl Mistr Jan Hus. Uveď nejdůležitější mezníky jeho života. Odpovědi na otázky zašli do 1.4. 2020 na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

DĚJEPIS 7 – práce do 10. dubna

1.Husité a průběh husitských válek – výpisky do sešitu str. 105 – 108

2. odpovědi na otázky napsat dozadu do sešitu str. 106/1,2,3,5

107/1,2,3,5,6,7

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 7 – práce do 10. dubna

1. pracovní sešit 28 /8,9

2. učebnice 37/7,9 věty napsat do školního sešitu

 

Zeměpis

Pročtěte si v učebnici str. 54. Zkuste si zapamatovat, co nejvíce informací. Do sešitu si prosím opište věci, které jsem vám shrnul do prezentace, kterou si stáhněte na webu školy pod sekcí výuka a klikněte na zeměpis a tam bude k nalezení. Její název bude Laplatské země 7. ročník. Bude to poslední zadání ode mě, příště už vám bude zadávat úkoly jiný pan učitel.

Úkol do 10. 4. 2020!!!

Chtěl bych po vás, abyste mi do 10. dubna vytvořili krátkou prezentaci na jakýkoli jihoamerický stát, který si podle vašeho uvážení vyberete. Jak bude prezentace vypadat se podívejte zase na web školy. Bude tam vyvěšena prezentace, kterou jsem pro vás vytvořil. Její název je Brazílie - příklad. Prosím, vytvořte prezentaci tak, aby se co nejvíce podobala tomuto příkladu. Svůj úkol mi každý pošle nejpozději do 10. 4. na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – Já každému odpovím, jestli mi jeho úkol došel.

ORV

Úkol do 10. 4. 2020

Vytvořte si pro sebe hygienické desatero. Chtěl bych, abyste si na papír, anebo do wordu vypracovali deset bodů, které budou obsahovat základní hygienické návyky. Naučíme se tak na tom, jak předcházet tomu, abychom se nenakazili různými nemocemi. Hodně nám tento úkol souvisí, s nynější mimořádnou situací. Své výtvory mi prosím zase zasílejte na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript