Home Aktuality 8.A domácí práce pro žáky do 10.4.2020

8.A domácí práce pro žáky do 10.4.2020

Domácí práce pro žáky

Od 30. 3. – 10. 4.2020

Všechny soubory, prezentace, přehledy a zadané úkoly jsou uloženy

na webu v sekci VÝUKA

 

Český jazyk

 1. Vyplň a odešli kontrolní opakovací úkol (větné členy) do 2. 4. 2020 na školní adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (viz. 1. kontrolní opakovací úkol)

 

Mluvnice:

 1. učebnice str. 86 – 87 přečíst článek

str. 87 pročíst poučky, cv. 3 ústně, promyslet Pro bystré hlavy

str. 88- 89 pročíst o poměrech (hlavně příklady vět)

 1. opsat si z přiloženého přehledu (nebo okopírovat a nalepit do sešitu) „Významový poměr mezi složkami v několikanásobných větných členech“ (viz. Teams)
 2. naučit se vyjmenovat poměry, umět vysvětlit, co znamenají, a u každého se naučit alespoň ten jeden silně vyznačený spojovací výraz (viz. Teams)
 3. učebnice str.89 cv.4, str.90 cv.5 písemně (v obou cvičeních v každé větě)
 4. podtrhnout spojovací výrazy v několikanásobných větných členech a nadepsat poměry)
 5. procvičovat pravopisné jevy na internetu – př. https://www.pravopisne.cz/

 

Literatura:

Čítanka str. 88 – výpisky J. V. Sládek, číst báseň Mississippi

str. 100 – výpisky J. Vrchlický, str. 106-107 číst Noc na Karlštejně

Sloh

učebnice str. 154 z poučky vypsat základní rysy úvahy

str. 153 číst úvahu

str. 154 cv. 1 písemně do sešitu úkoly b, c, d, f, g

Matematika

 1. Druhá odmocnina II (viz soubor v Teams)
 2. Využití Pythagorovy věty (viz soubor v Teams)
 3. Příklady na procvičování (viz soubory v Teams)

 

Videa ke shlédnutí před řešením úloh ke kružnici (nejsou úplně zábavná, ale ukáží vám základní informace o kružnici a kruhu)
https://www.youtube.com/watch?v=YNjHf1vTB1Y
https://www.youtube.com/watch?v=OBW0QF-ZwQM

 

Přírodopis

Poslat pracovní list - výživa a metabolizmus (do 5. 4.), udělat zápis k vylučovací soustavě. Podrobnější informace a zápis najdete na webu ve složce Výuka/Přírodopis/Př ZÁPISY A STUDIJNÍ MATERIÁLY/PŘ8_ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 27. 3. - 10. 4.

Anglický jazyk

Zdravím všechny v 8. A! Vzpomínáte? Naučili jsme se, jak si v angličtině poradit s budoucností, dokonce to umíme třemi různými způsoby. To využijete v domácím úkolu, za který dostanete známku. Napište nejméně 10 vět o tom, co budete vy, vaše rodina nebo kamarádi dělat, až skončí současná situace, na co se nejvíce těšíte. Vyjádřete správně budoucnost a opatrně s překladačem! Víte, že neumí dobře slovosled, předložkové vazby atd. Úkol mi pošlete nejlépe do středy 1. 4. 2020 na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)     Procvičujte si slovní zásobu z 10. lekce – JÍDLO. Na s. 102 v učebnici si přečtěte článek ve cv. 2, vyhledejte a zapište do slovníčku výrazy, které neznáte.

2)     Pracovní sešit s. 56/cv. 1, s. 57 – celá (Could I? – Mohla bych?, I would like – ráda bych).

3)     Napište anglicky svůj oblíbený recept – nejdříve potřebné suroviny, pak postup při vaření. Můžete se, samozřejmě, inspirovat internetovými recepty, ale přidejte vaši originální část, kdy jídlo připravujete, při jaké příležitosti, jak často jej vaříte...

Dějepis - otázky

1. Vysvětli, co je národní obrození. Proč ho řadíme k významným etapám vývoje naší společnosti?

2. Jakou úlohu v době národního obrození sehrálo divadlo?

3. Čím přispěl k národnímu obrození František Palacký?

Odpovědi na otázky zašli do 1.4. 2020 na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výpisky a odpovědi na otázky

1. Romantismus a biedermeier – výpisky do sešitu str. 86 – 89

2. Revoluce v Itálii a v Německu – výpisky do sešitu str. 92 – 93

3. odpovědi na otázky dozadu do sešitu – str.92/1 uprostřed

Str. 93/1-4

 

 

Zeměpis

Pročtěte si v učebnici str. 30–36. Zkuste si zapamatovat, co nejvíce informací. Do sešitu si prosím opište věci, které jsem vám shrnul do prezentace, kterou si stáhněte na webu školy pod sekcí výuka a klikněte na zeměpis a tam bude k nalezení. Její název bude Východní Evropa 8. ročník.

Úkol do 10. 4. 2020!!!

Chtěl bych po vás, abyste mi do 10. dubna vytvořili krátkou prezentaci na jakýkoli východoevropský stát, který si podle vašeho uvážení vyberete. Jak bude prezentace vypadat se podívejte zase na web školy. Bude tam vyvěšena prezentace, kterou jsem pro vás vytvořil. Její název je Estonsko - příklad. Prosím, vytvořte prezentaci tak, aby se co nejvíce podobala tomuto příkladu. Svůj úkol mi každý pošle nejpozději do 10. 4. na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – Já každému odpovím, jestli mi jeho úkol došel.

 

 

Německý jazyk

1. učebnice 13/2 – vypsat do školního sešitu tučně vytištěné předložky a přeložit

V tabulce gramatika nastudovat tvoření 3. pádu na otázku WO? = KDE

2. 3. pád procvičit podle cvičení 3a v učebnici str. 13 (spojit vhodnou předložku  s podst. Jménem)

Např. neben der Schule – vedle školy . Toto napsat do školního sešitu!

 1. pracovní sešit 11/5

 

Ruský jazyk

Vím, že je to pro vás těžké, když se teď učíte sami, ale opravdu alespoň trochu procvičujte slovíčka i azbuku, ať všechno nezapomenete.

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)     ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - Učebnice s. 51 – přečíst si úvodní článek Lekce 4.

2)    PROCVIČOVÁNÍ azbuky, číslovek, slovíček a frází – pracovní sešit s. 33/cv.1, 2, 3; s. 34/cv. 4abc; s. 36/cv. 9

ORV

Zopakujte si, co jste si zapsali o nejrozšířenějších světových náboženstvích. Na webu školy si najděte zadání úkolu – výuka – Občanská a rodinná výchova – Orv8_Světová náboženství_opakování. Odpovězte na otázky (něco budete muset dohledat!) a odpovědi mi pošlete do pátku 3. 4. 2020 na můj školní mail.

Fyzika a Chemie

Zápis do sešitu, úkol na vypracování a materiál na prostudování je uložen na webu

Domácí úkol CH:

-         v učebnici CH nalistuj vzadu periodickou tabulku

-         vyber si tři prvky (vybírej spíše známější)

-         u každého z nich urči :

a/  název a značku

b/  počet protonů

c/   počet elektronů

d/  číslo periody

e/  číslo skupiny

f/  zda je prvek kov, nekov, polokov

 

Domácí úkol F:

Cvičebnice F 8B

 1. str. 16 / 1.9

U  5

Popiš co nejpřesněji daný proces na základě probraného učiva.

 1. str. 17 /1. 10

O  4

O  5

Vypracované úkoly žádám posílat na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Aktualizováno (Pondělí, 30 Březen 2020 08:41)