Home Český jazyk Čj - 7. ročník Určování předmětu

Určování předmětu

     PŘEDMĚT – označuje osobu, zvíře, věc, kterých se slovesný děj týká

  • vyjádřen : různými slovními druhy

                     (podst.jm., zájm., infinitivem ...)

  • závisí na : 1) slovese

                            př. potkal kamaráda

                      2) příd. jménu

                           př. ochotný pomoci

  •  ptáme se : pádovými otázkami kromě 1.p. a 5.p.
  •  nadepisujeme Pt