Home Dějepis JAK DOBŘE ZNÁŠ OTCE VLASTI? - test

JAK DOBŘE ZNÁŠ OTCE VLASTI? - test

Na českém trůně se v průběhu staletí vystřídaly desítky panovníků, ale asi žádný se do naší historie nezapsal tak výrazně jako Karel IV. I dnes při procházce Prahou najdeš na každém rohu jeho stopu. Co o něm víš?

1. Jaké jméno dali Karlu IV. jeho rodiče?

a) Václav          b) Jindřich          c) Jan

2. V sedmi letech ho otec poslal do Francie, kde se budoucí král hned oženil. Jak se jmenovala jeho první manželka?

a) Alžběta Pomořanská          b) Anna Svídnická          c) Blanka z Valois

3. Jak se jmenoval pražský arcibiskup, který Karla korunoval českým králem?

a) Vojtěch z Hradce Králové          b) Arnošt z Pardubic          c) Vilém z Olomouce

4. Karel byl velmi vzdělaný a mluvil pěti jazyky. Kterými?

a) česky, německy, francouzsky, italsky, latinsky          b) česky francouzsky, italsky, německy, anglicky

c) česky, dánsky, německy, italsky, francouzsky

5. V Praze nechal vystavět řadu nových staveb. Jedna ale vznikla později. Která?

a) Prašná brána          b) Hladová zeď          c) Karlův most

6. Král měl jednu sběratelskou vášeň. Co sbíral?

a) obrazy          b) ostatky svatých a mučedníků          c) šperky

7. Jak se jmenoval most, který stál původně na místě Karlova mostu?

a) Kamenný most          b) Starý most pražský          c) Juditin most

8. Karel IV. unikl několikrát v životě jisté smrti. Jednou se ho třeba pokusili otrávit. Kde to bylo?

a) v Praze          b) v Paříži ve Francii          c) v Pavii v Itálii

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI SI MŮŽEŠ OVĚŘIT U VYUČUJÍCÍ DĚJEPISU.