Home Dějepis Kdo je to? KVÍZ

Kdo je to? KVÍZ

ODHALÍŠ HISTORICKOU OSOBNOST?

NÁPOVĚDA 1

Tento muž vládl na konci 13. a na začátku 14. století jednomu významnému evropskému království. Byl to podivín, který se bál koček a bouřek. Na jednu stranu byl přehnaně pobožný, na druhou stranu měl rád bujaré večírky. Panování mu šlo přesto dobře. Jeho země se rozrůstala, žila spíše v míru a prosperovala.

NÁPOVĚDA 2

Byl dlouho očekávaným mužským potomkem – dědicem, měl totiž dvě starší sestry. O otce přišel už v sedmi letech, kdy král padl v bitvě. Na trůn usedl jako dvanáctiletý.

NÁPOVĚDA 3

Zatímco jeho otec byl vyhlášený válečník, on říši rozšiřoval spíše pomocí diplomacie. K úspěchům mu pomohlo velkou měrou stříbro, které se začalo těžit v jeho zemi. Svou politikou získal koruny dalších dvou evropských království.

NÁPOVĚDA 4

Z vytěženého stříbra nechal razit mince – groše, které pojmenoval podle hlavního města svého království.

NÁPOVĚDA 5

Zemřel ve 33 letech. Vládu převzal jeho jediný syn. Trvala však pouhý rok, neboť krále zavraždil dodnes neznámý pachatel. Tím vymřel po meči slavný královský rod s orlicí v erbu.

UŽ JE TI JASNÉ, KTERÁ SLAVNÁ OSOBNOST EVROPSKÝCH DĚJIN SE SKRÝVÁ ZA NÁPOVĚDAMI?

JEJÍ JMÉNO MŮŽEŠ KONZULTOVAT S VYUČUJÍCÍ DĚJEPISU.