Home Dějepis VYZNÁŠ SE V HERALDICE?

VYZNÁŠ SE V HERALDICE?

VYZNÁŠ SE V ČESKÝCH HERALDICKÝCH ZNACÍCH?

1. KTERÝ ČESKÝ KNÍŽE DOSTAL PODLE LEGEND DO ZNAKU LVA?

a) Brunclík                            b) Žibřid                            c) Křesomysl

2. PODLE SLAVNÉ ČESKÉ KRONIKY DOSTAL LVA DO ZNAKU VLADISLAV II. ZA SVOU ODVAHU.KDO JE AUTOREM TÉTO KRONIKY?

a) tak řečený Dalibor          b) tak řečený Dalimil          c) Kosmas

3. CO JE PRVNÍM SKUTEČNÝM DŮKAZEM O LVU NA ČESKÉM ZNAKU?

a) pečeť moravského markraběte Vladislava Jindřicha z roku 1213

b) štít Přemysla Otakara I. Z roku 1220

c) obraz na stěně Vladislavského sálu z 16. století

4. NA KTERÝCH ČESKÝCH MINCÍCH NAJDEŠ DNES LVA?

a) na všech          b) na koruně a dvoukoruně          c) a pětikoruně a desetikoruně

5. KDE POTKÁŠ DVA LVY, ŠACHOVNICOVOU ORLICI A ČERNOU ORLICI?

a) na velkém státním znaku ČR          b) na malém státním znaku ČR

6. JAKOU BARVU MÁ ČESKÝ LEV?

a) zlatou                           b) bílou                       c) stříbrnou

7. JAKÉ ZVÍŘE MĚLI V RODOVÉM ZNAKU PŘEMYSLOVCI?

a) zlatého lva s korunou          b) plamennou orlici

8. JAKÉ VLASTNOSTI JSOU PŘIPISOVÁNY LVŮM?

 a) moudrost a síla             b) odvaha a síla          c)síla a hbitost

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

1A,2B,3A,4A,5A,6C,7B,8B