Home Dějepis Uhádneš tajemnou osobnost?

Uhádneš tajemnou osobnost?

UHÁDNEŠ TAJEMNOU OSOBNOST?

Tentokrát se za nápovědami skrývá žena.

1. NÁPOVĚDA

Šlechtický rod, do kterého panovnice patří, pochází z dnešního Švýcarska a vládl mnoha evropským královstvím, než v roce 1740 vymřel po meči. Se svým mužem založila dynastii novou.

2. NÁPOVĚDA

Její nástupnictví odmítlo uznat Prusko a další země, se kterými proto vedla několik válek o Slezsko.

3. NÁPOVĚDA

Měla 16 dětí. Její nejstarší syn panoval nejprve po jejím boku. Když zemřela, začal vládnout sám a získal nové tituly. Jako panovník zlepšil postavení a životní úroveň svých poddaných. Její nejslavnější dcera se provdala za panovníka významného evropského království. Tamní lidé jí ovšem nemohli přijít na jméno a při revoluci ji i krále popravili.

4. NÁPOVĚDA

Proslavila se vydáním jednoho nařízení, které mělo velký vliv hlavně na děti.

UŽ VÍŠ, O KTERÉ OSOBĚ JE ŘEČ?  BYLA TO HRAČKA, NE?