Home Dějepis Trojská válka

Trojská válka

JAK TO BYLO S TROJSKOU VÁLKOU?      KVÍZ

Byl to jeden z nejslavnějších válečných konfliktů starověkého světa. Lest s dřevěným koněm plným vojáků je známá i po tisíci letech. Co dalšího o trojské válce víš?

1.      KOLIK LET TRVALA?

a)      Deset let

b)      Dvacet let

c)      Třicet let

 

2.      JAK SE JMENUJE ŽENA, KVŮLI KTERÉ SPOR VZNIKL?

a)      Démétér

b)      Helena

c)      Thetis

 

3.      VE VÁLCE BOJOVALO MNOHO HRDINNÝCH VÁLEČNÍKŮ NA OBOU STRANÁCH. KTERÝ Z TĚCHTO HRDINŮ NEBOJOVAL ZA ŘEKY?

a)      Agamemnón

b)      Hektor

c)      Achilles

 

4.      KDO VYCHOVÁVAL PARIDA, KDYŽ BYL MALÝ?

a)      Rodiče – král a královna z Tróje

b)      Starší bratr Hektor

c)      Medvědice a pastýř

 

5.      KDO VYMYSLEL SLAVNOU LEST – DOSTAT SE ZA HRADBY TRÓJE V DŘEVĚNÉM KONI?

a)      Odysseus

b)      Achilles

c)      Věštec Prylis

 

6.      ZNÁŠ JMÉNO ARCHEOLOGA, KTERÝ OBJEVIL V 19. STOLETÍ TRÓJU?

a)      Heinrich Schliemann

b)      Bedřich Hrozný

 

7.      VÍŠ, KDE TRÓJA VE SKUTEČNOSTI LEŽELA?

a)      V dnešním Turecku

b)      Na Krétě

c)      Na Sicílii

 

8.      JAK SE ŘÍKÁ DÁRKU, KTERÝ OBDAROVANÉMU ZPŮSOBUJE SPÍŠ POTÍŽE NEŽ RADOST?

a)      Řecký dar

b)      Danajský dar

c)      Trojský kůň

 

Správné odpovědi: 1a,2b,3b,4c,5c,6a,7a,8b