Home Dějepis Významná osobnost světových dějin

Významná osobnost světových dějin

KDO JE TO?

Nápověda 1

Byl to muž. Narodil se v 15. století v malém městě v jižní Evropě jako nemanželský syn notáře a venkovanky. Otec jej však uznal za vlastního a podporoval jeho talent. Byl nadaný v mnoha směrech, od malířství přes psaní až k mechanice. Ve všech oborech byl samoukem, učil se jen malířství a sochařství. Spojení „renesanční člověk“ pro mnohostranně talentovanou osobu vzniklo podle něj.

Nápověda 2

Všechny poznámky si zapisoval zprava doleva zrcadlově obráceným písmem. Dodnes nevíme, proč to dělal. Možná to byla jeho šifra. Možná jen nechtěl upatlat papír inkoustem při psaní zleva doprava, byl to totiž levák. Levou rukou nejspíš i maloval.

Nápověda 3

Své vynálezy si zakresloval do deníků, kterých se dodnes zachovalo několik desítek. Najdeš v nich třeba náčrty létajících strojů, padáků, ponorek, válečných strojů jako kulometů nebo tanků a spousty dalších. Sám je obvykle nezkoušel sestrojit. Myšlením předběhl svou dobu o staletí.

Nápověda 4

Účastnil se pitev a zkoumal lidské tělo, jeho stavbu, proporce i vnitřní uspořádání. Studoval i těla nejrůznějších zvířat.

Nápověda 5

Jeho nejslavnější obraz, portrét mladé ženy, visí od roku 1797 v pařížském muzeu Louvre. Portrét kdysi visel i v Napoleonově ložnici. Dodnes se spekuluje, koho na něm naše záhadná osobnost zachytila.

UŽ VÍŠ? URČITĚ NEPOCHYBUJEŠ, O KOM JE ŘEČ.