Home Aktuality

Aktuality

8.A domácí práce pro žáky do 10.4.2020

Domácí práce pro žáky

Od 30. 3. – 10. 4.2020

Všechny soubory, prezentace, přehledy a zadané úkoly jsou uloženy

na webu v sekci VÝUKA

 

Český jazyk

 1. Vyplň a odešli kontrolní opakovací úkol (větné členy) do 2. 4. 2020 na školní adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (viz. 1. kontrolní opakovací úkol)

 

Mluvnice:

 1. učebnice str. 86 – 87 přečíst článek

str. 87 pročíst poučky, cv. 3 ústně, promyslet Pro bystré hlavy

str. 88- 89 pročíst o poměrech (hlavně příklady vět)

 1. opsat si z přiloženého přehledu (nebo okopírovat a nalepit do sešitu) „Významový                      poměr mezi složkami v několikanásobných větných členech“ (viz. Teams)
 2. naučit se vyjmenovat poměry, umět vysvětlit, co znamenají, a u každého se naučit alespoň ten jeden silně vyznačený spojovací výraz (viz. Teams)
 3. učebnice str.89 cv.4, str.90 cv.5 písemně (v obou cvičeních v každé větě)
 4. podtrhnout spojovací výrazy v několikanásobných větných členech a nadepsat              poměry)
 5. procvičovat pravopisné jevy na internetu – př. https://www.pravopisne.cz/

 

Literatura:

Čítanka str. 88 – výpisky J. V. Sládek, číst báseň Mississippi

str. 100 – výpisky J. Vrchlický, str. 106-107 číst Noc na Karlštejně

Sloh

učebnice str. 154 z poučky vypsat základní rysy úvahy

str. 153 číst úvahu

str. 154 cv. 1 písemně do sešitu úkoly b, c, d, f, g

Matematika

 1. Druhá odmocnina II (viz soubor v Teams)
 2. Využití Pythagorovy věty (viz soubor v Teams)
 3. Příklady na procvičování (viz soubory v Teams)

 

Videa ke shlédnutí před řešením úloh ke kružnici (nejsou úplně zábavná, ale ukáží vám základní informace o kružnici a kruhu)
https://www.youtube.com/watch?v=YNjHf1vTB1Y
https://www.youtube.com/watch?v=OBW0QF-ZwQM

 

Přírodopis

Poslat pracovní list - výživa a metabolizmus (do 5. 4.), udělat zápis k vylučovací soustavě. Podrobnější informace a zápis najdete na webu ve složce Výuka/Přírodopis/Př ZÁPISY A STUDIJNÍ MATERIÁLY/PŘ8_ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 27. 3. - 10. 4.

Anglický jazyk

Zdravím všechny v 8. A! Vzpomínáte? Naučili jsme se, jak si v angličtině poradit s budoucností, dokonce to umíme třemi různými způsoby. To využijete v domácím úkolu, za který dostanete známku. Napište nejméně 10 vět o tom, co budete vy, vaše rodina nebo kamarádi dělat, až skončí současná situace, na co se nejvíce těšíte. Vyjádřete správně budoucnost a opatrně s překladačem! Víte, že neumí dobře slovosled, předložkové vazby atd. Úkol mi pošlete nejlépe do středy 1. 4. 2020 na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)     Procvičujte si slovní zásobu z 10. lekce – JÍDLO. Na s. 102 v učebnici si přečtěte článek ve cv. 2, vyhledejte a zapište do slovníčku výrazy, které neznáte.

2)     Pracovní sešit s. 56/cv. 1, s. 57 – celá (Could I? – Mohla bych?, I would like – ráda bych).

3)     Napište anglicky svůj oblíbený recept – nejdříve potřebné suroviny, pak postup při vaření. Můžete se, samozřejmě, inspirovat internetovými recepty, ale přidejte vaši originální část, kdy jídlo připravujete, při jaké příležitosti, jak často jej vaříte...

Dějepis - otázky

1. Vysvětli, co je národní obrození. Proč ho řadíme k významným etapám vývoje naší společnosti?

2. Jakou úlohu v době národního obrození sehrálo divadlo?

3. Čím přispěl k národnímu obrození František Palacký?

Odpovědi na otázky zašli do 1.4. 2020 na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výpisky a odpovědi na otázky

1. Romantismus a biedermeier – výpisky do sešitu str. 86 – 89

2. Revoluce v Itálii a v Německu – výpisky do sešitu str. 92 – 93

3. odpovědi na otázky dozadu do sešitu – str.92/1 uprostřed

Str. 93/1-4

 

 

Zeměpis

Pročtěte si v učebnici str. 30–36. Zkuste si zapamatovat, co nejvíce informací. Do sešitu si prosím opište věci, které jsem vám shrnul do prezentace, kterou si stáhněte na webu školy pod sekcí výuka a klikněte na zeměpis a tam bude k nalezení. Její název bude Východní Evropa 8. ročník.

Úkol do 10. 4. 2020!!!

Chtěl bych po vás, abyste mi do 10. dubna vytvořili krátkou prezentaci na jakýkoli východoevropský stát, který si podle vašeho uvážení vyberete. Jak bude prezentace vypadat se podívejte zase na web školy. Bude tam vyvěšena prezentace, kterou jsem pro vás vytvořil. Její název je Estonsko - příklad. Prosím, vytvořte prezentaci tak, aby se co nejvíce podobala tomuto příkladu. Svůj úkol mi každý pošle nejpozději do 10. 4. na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – Já každému odpovím, jestli mi jeho úkol došel.

 

 

Německý jazyk

1. učebnice 13/2 – vypsat do školního sešitu tučně vytištěné předložky a přeložit

V tabulce gramatika nastudovat tvoření 3. pádu na otázku WO? = KDE

2. 3. pád procvičit podle cvičení 3a v učebnici str. 13 (spojit vhodnou předložku  s podst. Jménem)

Např. neben der Schule – vedle školy . Toto napsat do školního sešitu!

 1. pracovní sešit 11/5

 

Ruský jazyk

Vím, že je to pro vás těžké, když se teď učíte sami, ale opravdu alespoň trochu procvičujte slovíčka i azbuku, ať všechno nezapomenete.

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)     ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - Učebnice s. 51 – přečíst si úvodní článek Lekce 4.

2)    PROCVIČOVÁNÍ azbuky, číslovek, slovíček a frází – pracovní sešit s. 33/cv.1, 2, 3; s. 34/cv. 4abc; s. 36/cv. 9

ORV

Zopakujte si, co jste si zapsali o nejrozšířenějších světových náboženstvích. Na webu školy si najděte zadání úkolu – výuka – Občanská a rodinná výchova – Orv8_Světová náboženství_opakování. Odpovězte na otázky (něco budete muset dohledat!) a odpovědi mi pošlete do pátku 3. 4. 2020 na můj školní mail.

Fyzika a Chemie

Zápis do sešitu, úkol na vypracování a materiál na prostudování je uložen na webu

Domácí úkol CH:

-         v učebnici CH nalistuj vzadu periodickou tabulku

-         vyber si tři prvky (vybírej spíše známější)

-         u každého z nich urči :

a/  název a značku

b/  počet protonů

c/   počet elektronů

d/  číslo periody

e/  číslo skupiny

f/  zda je prvek kov, nekov, polokov

 

Domácí úkol F:

Cvičebnice F 8B

 1. str. 16 / 1.9

U  5

Popiš co nejpřesněji daný proces na základě probraného učiva.

 1. str. 17 /1. 10

O  4

O  5

Vypracované úkoly žádám posílat na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Aktualizováno (Neděle, 29 Březen 2020 20:33)

 

Přehled domácí práce 7.B v období 28.3 – 10.4. 2020

 

Přehled domácí práce č.2 pro žáky 7.B v období 28.3 – 10.4. 2020

 

Aj: Domácí práce za období 11. 3. – 27. 3. 2020 – napsat 5 vět v minulém čase a použít slovesa: přijít, dělat, vidět, dát, psát – zaslat do 1. 4. 2020 na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

1. Slovíčka Unit 4 napsat do sešitu VOCABULARY (najdete na WEBu školy – Výuka- Aj7 – Slovníček Messages 2 Unit 1-6)

2. Vypracovat do školního sešitu ENGLISH LANGUAGE cvičení 1-6 na straně 34 ve Student´s Book.

 

Hv: 1. Stupnice C dur, 1. stupeň – tónika, 4. stupeň – subdominanta, 5. stupeň – dominanta, křížky a béčka

2. Hudební nástroje smyčcové (housle, viola, violoncello, kontrabas) – co nejvíce informací vypracovat

3. Koncert – co to je, kdy se vyskytoval, 2 příklady (skladatelé a jejich koncerty) – vypracovat

vypracování zaslat do 30. 4. 2020 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , dotazy na tel. 736 259 098

M: Dokončení racionálních čísel = samostudium učiva o násobení a dělení:

naučit se pravidla a postupy podle učebnice str. 82 ( počítáš násobení a dělení zlomků, desetinných čísel, celých čísel, smíšených čísel a přitom používáš současně znaménková pravidla pro krát a děleno stejná jako u celých čísel )

vypracovat do ŠS všechna cvičení z učebnice na str. 82,83,84

vypracovat do PS všechna cvičení na str. 30,31

vytisknout si ( kdo nemůže, tak opsat ) a vypracovat do ŠS slovní úlohy – M7 Příloha č. 1 slovní úlohy

vytisknout si ( kdo nemůže, tak opsat ) a vypracovat – M7 Příloha č. 2 PL a zaslat do 6.4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ( včetně postupu výpočtů !!!!!! )

Čtyřúhelníky: učebnice a PS na geometrii !!!!!

vysvětlení základních pojmů ( vrcholy, strany, úhly, úhlopříčky ) nastuduj v učebnici str. 46/A

základní rozdělení podle vlastností stran a úhlů nastuduj v učebnici str. 48 -49 další přehled najdeš v M7 příloha č. 3 rozdělení čtyřúhelníků vypracuj v PS všechna cvičení na str. 26 – 27 a zašli do 10.4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ČJ: Úkoly od 30.3.2020 do 15.4. 2020

Vypracovat ve Wordu, poslat na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mluvnice uč. Čj 7.r.

Význam slov str. 57 (opsat oranžový rámeček), Slovní zásoba a tvoření slov str.70 (opsat oranž. rámeček – základní pojmy ) zápis do školního sešitu

Word , mail : str.67/cv 2, 69/4, 72/5

Sloh Kontrolní slohová práce Umělecký popis- líčení ( jedno téma ze zadání str. 162/ 5 a, b, c ), užij vhodné jazykové prostředky – viz. str. 160, dostatečný rozsah 1 a půl str. A 5 , poslat do 8.4.2020.

Literární výchova Přečíst 1 knihu (příběh, děj), vypracovat referát dle obvyklých bodů( údaje o knize, doba a místo děje, hlavní postavy, stručně děj, co tě zaujalo, vlastní hodnocení), do 15.4.2020.

 

F: Zasílám zápis do sešitu společně s úkolem na vypracování a materiály na prostudování. Materiály – zápisy word a

prezentace power point dohledejte v sekci výuka. Vypracovaný úkol žádám posílat na : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Rj:

Zdravím všechny nadšené ruštináře! Vím, že je to pro vás těžké, když se teď učíte sami, ale opravdu alespoň trochu procvičujte slovíčka i azbuku, ať všechno nezapomenete.

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1) Učebnice s. 46/cv. 20a – přepsat do sešitu psacím písmem

cv. 20b – doplnit a napsat

2) Pracovní sešit s. 42 – Lekce 13 – nová písmena Ё – jo, Ж – ž, Х – ch, Ц – c procvičte na s. 43 – 44.

 

Př:

Poslat vyplněné pracovní listy k výtrusným rostlinám (do 5. 4.). Udělat zápis ke kapitole kořen a stonek. Podrobnější informace najdete na webu ve složce Výuka/Přírodopis/Př zápisy a studijní materiály/PŘ7_ZADÁNÍ PRÁCE 30. 3. - 10. 4. Tamtéž najdete i prezentaci a zápis ke stonku

 

DĚJEPIS 7 - KONTROLA

1. Proč nebyl Václav IV. tak dobrým panovníkem jako jeho otec.? Vyjmenuj všechny problémy, které souvisejí s obdobím jeho vlády.

2. Kdo byl Mistr Jan Hus. Uveď nejdůležitější mezníky jeho života. Odpovědi na otázky zašli do 1.4. 2020 na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

DĚJEPIS 7 – práce do 10. dubna

1.Husité a průběh husitských válek – výpisky do sešitu str. 105 – 108

2. odpovědi na otázky napsat dozadu do sešitu str. 106/1,2,3,5

107/1,2,3,5,6,7

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 7 – práce do 10. dubna

1. pracovní sešit 28 /8,9

2. učebnice 37/7,9 věty napsat do školního sešitu

 

Zeměpis

Pročtěte si v učebnici str. 54. Zkuste si zapamatovat, co nejvíce informací. Do sešitu si prosím opište věci, které jsem vám shrnul do prezentace, kterou si stáhněte na webu školy pod sekcí výuka a klikněte na zeměpis a tam bude k nalezení. Její název bude Laplatské země 7. ročník. Bude to poslední zadání ode mě, příště už vám bude zadávat úkoly jiný pan učitel.

Úkol do 10. 4. 2020!!!

Chtěl bych po vás, abyste mi do 10. dubna vytvořili krátkou prezentaci na jakýkoli jihoamerický stát, který si podle vašeho uvážení vyberete. Jak bude prezentace vypadat se podívejte zase na web školy. Bude tam vyvěšena prezentace, kterou jsem pro vás vytvořil. Její název je Brazílie - příklad. Prosím, vytvořte prezentaci tak, aby se co nejvíce podobala tomuto příkladu. Svůj úkol mi každý pošle nejpozději do 10. 4. na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – Já každému odpovím, jestli mi jeho úkol došel.

ORV

Úkol do 10. 4. 2020

Vytvořte si pro sebe hygienické desatero. Chtěl bych, abyste si na papír, anebo do wordu vypracovali deset bodů, které budou obsahovat základní hygienické návyky. Naučíme se tak na tom, jak předcházet tomu, abychom se nenakazili různými nemocemi. Hodně nám tento úkol souvisí, s nynější mimořádnou situací. Své výtvory mi prosím zase zasílejte na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

6. B_úkoly do 10. 4.

Úkoly pro třídu 6. B na období od 30. 3. do 10. 4. 2020

Anglický jazyk

Zdravím všechny žáky z naší třídy! Doufám, že jste vy všichni a celé vaše rodiny v pořádku a že se každý den trochu učíte, i když je mi jasné, že to pro vás není jednoduché.

Jestli si vzpomínáte, naučili jsme se, jak říct, že něco můžeme nebo nemůžeme, že se něco musí a něco naopak nesmí dělat. To se nám teď hodí do úkolu, za který dostanete známku. Napište 10 vět o tom, co teď v době karantény (angl. in the quarantine time) můžete, nemůžete, nesmíte nebo musíte vy a jednotliví členové vaší rodiny dělat. Snažte se, ať celé povídání dává smysl. A nespleťte slovesa! Úkol mi pošlete nejlépe do středy 1. 4. 2020 na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)    Slovíčka – Unit 9 – najdete na webu školy – výuka – Aj6 – Messages 1 – slov. Napsat do slovníčku a postupně se je naučit. Procvičit v prac. sešitě s. 54/cv. 1.

2)    Naučíme se něco nového. Na webu školy – výuka – Aj6 najdete OSOBNÍ ZÁJMENA V PODMĚTU A PŘEDMĚTU. Napište si přehled do sešitu a procvičte v prac. sešitě s. 53/cv. 4, 5, a 6.

3)    V učebnici na s. 101 si přečtete článek o sportovních fanoušcích v Británii a napište:

-       jaké sporty máte rádi jako aktivní sportovci a jako fanoušci,

-       jaké sporty jsou populární v ČR,

-       jestli máte své sportovní idoly a co na nich obdivujete.

Český jazykvšechny prezentace, pracovní listy, přehledy a zadání na zámku bude

uloženo Microsoft Teams – Předměty 6.A – Český jazyk (popř. další předměty)

Sloh: Vypracovat - Popis předmětu – Můj pokoj– viz. prezentace v Teams: Popis

předmětu+Můj pokoj (odevzdat ve wordu) – na známku

(Děkuji těm, kteří mi poslali ofocené, a prosím, pokud možno mi pošlete znovu ve wordu)

Mluvnice:

 1. Zopakovat si druhy zájmen a číslovek - viz. prac. list Opakování zájmen a číslovek 6. roč. -nejprve si zkusit sám, odpovědi si napsat třeba do sešitu, poté zkontrolovat s řešením
 2. Dobrovolné: Středa 1. 4. procvičování zájmen, číslovek –  kvíz v Teams + možnost videohovoru
 3. týden 6. – 8. 4.

-          Zkus vyluštit tajenku: https://www.toglic.com/en/self-open/5e7c728ec1f67/embed

-          Slovesa – pouze zápis do sešitu dle prezentace Slovesa zápis

Domácí úkoly: 75/6., 76/7. – písemně do sešitu s domácími úkoly

+ zkontrolovat – řešení v souborech v Teams

Literatura: číst si vlastní knížku – pokračovat v referátech, popř. udělat jeden námět na literární dílnu

9. – 10. 4. VELIKONOČNÍ PRÁDNINY – NEUČIT SE!

Přírodopis 6. A, 6. B
Vypracovat a poslat pracovní list (do 5. 4.), udělat si zápis ke kapitole Vzdušnicovci a hmyz. Podrobnější informace, pracovní list a zápis najdete na webu ve složce Výuka/Přírodopis/Př zápisy a studijní materiály/PŘ6_PRÁCE NA OBDOBÍ 30. 3. - 10. 4.

Orv 6. B

Najděte si na webu školy zadání úkolu – výuka – Občanská a rodinná výchova – Orv6_Zdravý životní styl_opakování. Odpovězte na otázky a odpovědi mi pošlete mailem.

Matematika

Samostudium učiva o sčítání a odečítání desetinných čísel zpaměti:

vytisknout si a nalepit ( kdo nemůže, tak opsat ) do ŠS M6 Přílohu č.1

procvičit si ústně pamětné + ana příkladech v učebnici str. 84/ 1,2,3,5 a 86/ 1,2,3

vypracovat písemně v PS str. 37/ 1,2,3,4,5 a zaslat do 3.4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Samostudium učiva o sčítání a odečítání desetinných čísel písemně ( pod sebou ):

výklad najdeš v učebnici na str. 83/A a na str.85/B

vypočítat písemně do školního sešitu příklady ze cvičení na str. 84/4,  86/4 a zaslat do 10.4. na

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

vypočítat písemně do PS příklady ze cvičení str. 37/6, 38/7,8  - příklady si vypočítej písemně pod

sebou a do PS zapisuj pouze výsledky

vypracovat slovní úlohy PS str. 38 - 39

 

M 6 – Příloha č. 1  - vytisknout a nalepit nebo opsat do ŠS

Sčítání a odečítání desetinných čísel zpaměti

2,3 + 5,6 = 7,9                   1,12 + 5,32 = 6,44

0,4 + 4 = 4,4                       2,05 + 0,9 = 2,95

6,8 + 2, 02 = 8,82             10,1 + 7 = 17,1

0,9 + 5,005 = 5,905           0,07 + 3,002 = 3,072

 

7,4  + 2,6  = 10

10 desetin je jako 1 celek              7 + 2 + 1 = 10 celých

7,5 + 2, 9 = 10,4

14 desetin je jako 1 celek             7 + 2 + 1 = 11 a 4 desetiny

8, 65 + 2, 39 =  11,04

104 setin je jako 1 celek               8 + 2 + 1 = 11 celých a 4 setiny

20,3 + 0,75 = 20,30 + 0,75 = 21,05

105 setin je jako 1 celek               20 + 0 + 1 = 21 a 5 setin

 

5,6 – 2,3 = 3,3                        5,12 – 3,09 = 2,03

6,5 – 2 = 4,5                           7,3 – 2,15 = 7,30 – 2,15 = 5,15

10,105 – 7,020 = 3,085         9,2 – 0,105 = 9,200 – 0,105 = 9,095

 

10 – 7,2 =   3,8

9 + 1  = 9 celků + 1 celek je jako 10 desetin            9 – 7 = 3 celých a 10 – 2 = 8 desetin

20 – 10,03 = 9,97

19 + 1 = 19 celků + 1 celek je jako 100 setin          19 – 10 = 9 celých a 100 – 3 = 97 setin

10,2 – 8,5 = 1,7

9 + 1 = 9 celků + 1 je jako 10 desetin              9 – 8 = 1 celá a 12 – 5 = 7 desetin

7,06 – 1,28 = 5,78

6 + 1 = 6 celků + 1 je jako 100 setin                 6 – 1 = 5 celých a 106 – 28 = 78 setin

 

PAMATUJ !!!!!!  sčítat a odečítat musíš mezi sebou ve stejných řádech !!!!!!!!!!!!!!

Další příklady: pořádně si všechny příklady prohlédni, barvy ti napovídají, jak vypočítáš výsledek

 

3,2 + 28,16 = 31,36                                                                      12 – 9,6 = 11 a 10 desetin – 9,6 = 2,4

7,68 – 4,5 = 7,18                                                                           2,125 + 0,04 = 2,165

20,150 – 10,07 = 20,150 – 10,070 = 150,080                          35,2 – 10,7 = 34 a 12 desetin – 10,7 = 24,5

17,8 + 12,95 = 17,80 + 12,95 = 29 a 175 setin = 30,75          9,9 + 5,20 = 9,90 + 5,20 = 14 a 110 setin = 15,10

100 – 18,15 = 99 a 100 setin – 18,15 = 81,85                         7,7 – 0,77 = 6 a 170 setin – 77 setin = 6,93

12,28 + 9,9 = 12,28 + 9,90 = 21 a 118 setin = 22,18              12,10 – 10,010 = 12,100 – 10,010 = 2,090

 

Fyzika

Z F zasílám zápis do sešitu, úkol na vypracování a materiál na prostudování.

Vypracované úkoly žádám posílat na : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zápis do sešitu

Kolik litrů vzduchu je v prázdné krychlové krabici o hraně 30 cm ?

Zápis :

a = 30 cm

V = ? /l/

Řešení :

V = a . a . a

V = 30 . 30 . 30

V = 27 000 cm3

Vycházíme z předpokladu :      1l = 1 dm3

27 000 cm3 = 27 dm3 = 27 l

Odpověď :

V prázdné papírové krabici je 27 l vzduchu.

Hustota tělesa

-          fyz. veličina

-          značka ρ /řecké písmeno ró /

-          udává jaká je hmotnost látky (m) v daném

objemu tělesa (V)

-         výpočet :   ρ = =  m / V

-         Zákl. jednotka :     =   kg/m3 (kilogram na metr krychlový)

-         Vedlejší jednotka :     =  g/cm3 (gram na centimetr krychlový)

-          Platí :    1000    =   1

-          Např. :       hustota    vody         ρ =  1000 kg/m3 =   1 g/cm3

 

Rozuměj :       1m3 vody má hmotnost 1000 kg,   1 cm3 vody má hmotnost 1g

 

hustota    hliníku      ρ = 2700 kg/m3 =   2,7 g/cm3

Doplň :   1m3 hliníku má hmotnost   ….. ,       1 cm3 hliníku má hmotnost  …….

 

-          Velikost hustoty určujeme :

 • hustoměrem (u kapalin)
 • výpočtem  ρ  =
 • vyhledáváním v MFCH tabulkách

Ze zaslaného materiálu si opiš (i se zadáním) do sešitu dva vyřešené příklady.

Domácí úkol :

 1. 1. Převody :  řešení s postupem

15 cm (m)

0,032 m (mm)

12 m (km)

45 dm (mm)

 

12,5 t (kg)

12,5 dkg (g)

115 mg (g)

123 q (t)

 

0,000256 m3 (cm3)

2,5 l (dm3)

35 hl (l)

126 ml (l)

 1. 2. Zkus navrhnout, (když tě nic nenapadne, vyhledej způsob v učebnici F v kapitole vážíme různá tělesa a v kapitole určování objemu různých těles), jak by šlo nejjednodušším způsobem určit co nejpřesněji hmotnost a objem jednoho malého hřebíku.

Popiš v několika větách své návrhy.

 

DĚJEPIS 6 – kontrola úkolů

1. Které typy řeckých sloupů znáš a čím se od sebe odlišují?

2. Vyjmenuj prvky antické architektury, ve kterém období se tyto prvky znovu používaly v Evropě?

Odpovědi na otázky zašli do 31.3. na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

DĚJEPIS 6 – další práce

1. Hry – výpisky do sešitu str. 96 – 97, odpovědi na otázky dozadu do sešitu 97/1-4

2. zopakovat podle sešitu celé řecké dějiny

3. starověký Řím – výpisky str. 100

4. Etruskové – výpisky str. 101 – 102

 

Zeměpis

Pročtěte si učebnici na str. 25–29. Zkuste si zapamatovat, co nejvíce. Zápis vám pošlu v dalších prezentacích. Přiložené prezentace si nejdříve pečlivě přečtete a poté si do sešitu opište to, co je vyznačené tučně!! Nic víc po vás nechci. Plus si překreslete do sešitu některé obrázky, které jsem vám v prezentaci vyznačil. Pošlu vám časem i oskenované pracovní listy, které si můžete dobrovolně vypracovat. Poté, co se vrátíte do školy, budu po vás chtít, abyste měli některé pracovní listy vypracované, poněvadž si je oznámkuji jako procvičování.

Úkol do 10. 4. 2020!!!

Chtěl bych po vás, abyste mi do 10. dubna vytvořili krátkou prezentaci, anebo 1,5 stránky ve Wordu na jakoukoli sopku.

Co všechno bude obsahovat: 1. Název, a kde se sopka nachází

2. Historie sopky (kdy vybuchla naposled a jaké jsou s ní spojeny historické události)

Např: Pompeje a jejich zánik

3. Zajímavosti (turistika a td…)

4. Obecné informace o sopce (jak se vysoká a jak popřípadě tato sopka převářela okolní krajinu)

Svůj úkol mi každý pošle nejpozději do 10. 4. na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – Já každému odpovím, jestli mi jeho úkol došel.

Hudební výchova:

6. ročník - žádná práce se nebude zasílat zpět, případné dotazy na tel. 736 259 098

 • Stupnice C dur (naučit se)
 • Křížky a béčka (naučit se psát a číst)
 • Hudební melodie, dynamika, hudební barva, gradace (opakovat)

Aktualizováno (Neděle, 29 Březen 2020 08:35)

 

9.A - ZADANÁ PRÁCE DO 10.4.

9.A – KONTROLNÍ ÚKOLY A DOMÁCÍ PRÁCE DO 10.4

Přírodopis
Vyplnit pracovní list (do 5. 4.), vytvořit zápis ke kapitole Tektonické jevy a přeměna hornin. Podrobnější informace k pracovnímu listu a zápis najdete na webu ve složce Výuka/Přírodopis/Př ZÁPISY A STUDIJNÍ MATERIÁLY/PŘ9_ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 30. 3. - 10. 4.

Chemie
Vyplnit procvičování názvosloví (do 5. 4.) Vytvořit zápis ke kapitole Karboxylové kyseliny. Podrobnější informace a zápis najdete na webu ve složce Výuka/Chemie/chemie 9. A/CH9_ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 30. 3. - 10. 4.

Anglický jazyk

Poslední dobou jste ve škole i doma nejvíce procvičovali předpřítomný čas, tak mi teď napište 10 hezkých vět s použitím předpřítomného času (jak dlouho se něco děje, od kdy k něčemu dochází, že se něco právě stalo, že jste se o něčem nedávno dozvěděli...). Úkol mi pošlete nejlépe do středy 1. 4. 2020 na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)    NEPRAVIDELNÁ SLOVESA - Zapište si a naučte se postupně druhou polovinu nepravidelných sloves i s minulým příčestím – jsou v učebnici na s. 143.

2)    ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - V učebnici na s. 74 a 76 si přečtěte krátké články, případně vyhledejte a zapište výrazy, které neznáte.

3)    POPIS OBRÁZKU – vyberte sami obrázek, kde jsou nějací lidé a něco se tam děje, a popište jej. Pozor na slovosled, přítomný průběhový čas, předložkové vazby. Opatrně s překladačem! Tento úkol (i s obrázkem) mi pošlete před Velikonocemi zase na mail.

Ruský jazyk

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)    ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – učebnice s. 110 – přečíst si článek o L. N. Tolstém, vyhledat názvy 3 dalších jeho děl, zapsat si názvy do sešitu.

2)    ODPOVĚDI NA OTÁZKY – učebnice s. 108/cv. 4.3 – písemně vypracovat, odpovědět celými větami.

 

Český jazyk

LITERATURA:

-          Na školním emailu je zaslaná prezentace (prezi.com) – pročíst Bohumila Hrabala

+ udělat si zápis (stačí kratší než v prezentaci, hlavně názvy děl)

-          Přečíst si ukázky v čítance od B. Hrabala str. 72 – 73

-          Lze shlédnout některý z filmů, které byly natočeny na motivy jeho knih:

Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále, Postřižiny, Slavnosti sněženek

MLUVNICE:

-          Procvičit si rozvíjející větné členy: https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny

(klikni dole na Rozbor vět)

-          v pátek 3. 4. – test z rozvíjejících větných členů – v Team online formulář (možnost videohovoru)

-          procvičení přístavkové konstrukce, a několikanásobných větných členů . viz. soubory v Teams

-         Navíc: cvičení k přijímacím zkouškám – viz. Teams – kdo vypracuje, ať mi napíše a já pošlu klíč

 

SLOH -                   Další zadání bude po Velikonocích

 

 

Dějepis

1. Popiš situaci ve školství v období protektorátu (základní, střední, vysoké). Kdy a proč slavíme Mezinárodní den studentů.

2.Kdo je to kolaborant, proč někteří lidé kolaborovali?

Odpovědi na otázky zašli do 1.4. 2020 na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

úkoly do 10.4.

1. odbojové organizace a zahraniční odboj – výpisky do sešitu str. 80 – 82

2. odpovědi na otázky dozadu do sešitu str. 80/1,2,3 dole

Str. 81/1,2 dole

Str. 82/1,3,4,5,6,7

3. atentát na Heydricha – výpisky str. 85 (doporučuji zhlédnout film Atentát)

4. odpovědi na otázky napsat dozadu do sešitu 86/1-4

Německý jazyk

1. přečíst a přeložit úvodní text 6. lekce v učebnici str. 52 – 53

2. vypsat nová slovíčka s překladem do slovníčku

3. učebnice str. 53/1b – odpovědi na otázky napsat do školního sešitu

Matematika

matematiky vypracovat přiložené pracovní listy: Pracovní listy „Příklady“ vypracovat do školních sešitů.
pracovní listy na téma: Funkce přímá úměrnost II, Lineární funkce I nastudovat (jsou to úlohy s řešením) a vytvořit si poznámky do školních sešitů. (materiály poslány jako příloha v mailu)

Fyzika

Z F zasílám zápis do sešitu, úkol na vypracování a materiál na prostudování.

Vypracované úkoly žádám posílat na : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Materiály poslány jako příloha mailu.

Zeměpis

Ze zeměpisu vypracovat přiložené úkoly, použít k tomu učebnici a případně internet. (materiály poslány v mailu)

Hudební výchova

9. ročník– vypracování zaslat do 30. 4. 2020 na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , dotazy na tel. 736 259 098

 • Opakovat českou hudební teorii – česká renesance, baroko, klasicismus
 • Romantismus – vypracovat
 • Bedřich Smetana – životopis, díla, opera Prodaná nevěsta (obsah a hlavní postavy) – vypracovat

 

 

 

Aktualizováno (Neděle, 29 Březen 2020 14:50)

 

7.A ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 28. 3. - 10. 4.

ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 28. 3. - 10. 4.

Všechny zmíněné přílohy naleznete na webu ve složce Výuka

MATEMATIKA

Dokončení racionálních čísel = samostudium učiva o násobení a dělení:

naučit se pravidla a postupy podle učebnice str. 82 ( počítáš násobení a dělení zlomků, desetinných čísel, celých čísel, smíšených čísel a přitom používáš současně znaménková pravidla pro krát a děleno stejná jako u celých čísel)

vypracovat do ŠS všechna cvičení z učebnice na str. 82,83,84

vypracovat do PS všechna cvičení na str. 30,31

vytisknout si (kdo nemůže, tak opsat) a vypracovat do ŠS slovní úlohy – M7 Příloha č. 1 slovní úlohy

vytisknout si (kdo nemůže, tak opsat) a vypracovat  – M7 Příloha č. 2 PL a zaslat do 6.4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

(včetně postupu výpočtů !!!!!!)

Čtyřúhelníky: učebnice a PS na geometrii !!!!!

vysvětlení základních pojmů (vrcholy, strany, úhly, úhlopříčky) nastuduj v učebnici str. 46/A

základní rozdělení podle vlastností stran a úhlů nastuduj v učebnici str. 48 -49

další přehled najdeš v M7 příloha č. 3 rozdělení čtyřúhelníků

vypracuj v PS všechna cvičení na str. 26 – 27 a zašli do 10. 4. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Marta Hájková

učitelka ZŠ Opočno, 2. stupeň,

metodik prevence, tel.: 494 668 396

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ČESKÝ JAZYK

Vypracovat ve Wordu, poslat na mail  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mluvnice uč.  Čj 7.r.

Význam slov str. 57  (opsat oranžový rámeček), Slovní zásoba a tvoření slov str. 70 (opsat oranž. rámeček – základní pojmy ) zápis do školního sešitu

Word , mail :  str.67/cv 2,  69/4,  72/5

Sloh Kontrolní slohová práce   Umělecký popis- líčení ( jedno téma  ze zadání str. 162/ 5 a, b, c ), užij vhodné jazykové prostředky – viz. str. 160, dostatečný rozsah 1 a půl str. A 5 , poslat do 8.4.2020.

Literární výchova Přečíst 1 knihu (příběh, děj), vypracovat referát dle obvyklých bodů( údaje o knize, doba a místo děje, hlavní postavy, stručně děj, co tě zaujalo, vlastní hodnocení), do 15.4.2020.

ANGLICKÝ JAZYK

Domácí práce za období 11. 3. – 27. 3. 2020 – napsat 5 vět v minulém čase a použít slovesa: přijít, dělat, vidět, dát, psát – zaslat do 1. 4. 2020 na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 1. Slovíčka Unit 4 napsat do sešitu VOCABULARY (najdete na WEBu školy – Výuka- Aj7 – Slovníček Messages 2 Unit 1-6)
 2. Vypracovat do školního sešitu ENGLISH LANGUAGE cvičení 1-6 na straně 34 ve Student´s Book.

NĚMECKÝ JAZYK

1. pracovní sešit 28 /8,9

2. učebnice 37/7,9 věty napsat do školního sešitu

RUSKÝ JAZYK

Zdravím všechny nadšené ruštináře! Vím, že je to pro vás těžké, když se teď učíte sami, ale opravdu alespoň trochu procvičujte slovíčka i azbuku, ať všechno nezapomenete.

Úkoly pro období od 30. 3. do 10. 4. 2020

1)    Učebnice s. 46/cv. 20a – přepsat do sešitu psacím písmem

cv. 20b – doplnit a napsat

2)    Pracovní sešit s. 42 – Lekce 13 – nová písmena Ё – jo, Ж – ž, Х – ch, Ц – c procvičte na s. 43 – 44.

 

PŘÍRODOPIS

Poslat vyplněné pracovní listy k výtrusným rostlinám (do 5. 4.). Udělat zápis ke kapitole kořen a stonek. Podrobnější informace najdete na webu ve složce

Výuka/Přírodopis/Př zápisy a studijní materiály/PŘ7_ZADÁNÍ PRÁCE 30. 3. - 10. 4.

Tamtéž najdete i prezentaci a zápis ke stonku

ZEMĚPIS

Pročtěte si v učebnici str. 54. Zkuste si zapamatovat, co nejvíce informací. Do sešitu si prosím opište věci, které jsem vám shrnul do prezentace, kterou si stáhněte na webu školy pod sekcí výuka a klikněte na zeměpis a tam bude k nalezení. Její název bude Laplatské země 7. ročník. Bude to poslední zadání ode mě, příště už vám bude zadávat úkoly jiný pan učitel.

Úkol do 10. 4. 2020!!!

Chtěl bych po vás, abyste mi do 10. dubna vytvořili krátkou prezentaci na jakýkoli jihoamerický stát, který si podle vašeho uvážení vyberete. Jak bude prezentace vypadat, se podívejte zase na web školy. Bude tam vyvěšena prezentace, kterou jsem pro vás vytvořil. Její název je Brazílie - příklad. Prosím, vytvořte prezentaci tak, aby se co nejvíce podobala tomuto příkladu.

Svůj úkol mi každý pošle nejpozději do 10. 4. na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript – Já každému odpovím, jestli mi jeho úkol došel.

DĚJEPIS

DĚJEPIS 7 – KONTROLA učiva za období 11. 3. – 27. 3.

1. Proč nebyl Václav IV. tak dobrým panovníkem jako jeho otec.? Vyjmenuj všechny problémy, které souvisejí s obdobím jeho vlády.

2. Kdo byl Mistr Jan Hus. Uveď nejdůležitější mezníky jeho života.

Odpovědi na otázky zašli do 1.4. 2020 na mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

DĚJEPIS 7 – práce od 28. 3. do 10. 4.

1.Husité a průběh husitských válek – výpisky do sešitu str. 105 – 108

2. odpovědi na otázky napsat dozadu do sešitu str. 106/1,2,3,5

107/1,2,3,5,6,7

FYZIKA

Z F zasílám zápis do sešitu společně s úkolem na vypracování a materiály na prostudování (vše ve složce Výuka).

Vypracovaný úkol žádám posílat na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA

Úkol do 10. 4. 2020

Vytvořte si pro sebe hygienické desatero. Chtěl bych, abyste si na papír, anebo do wordu vypracovali deset bodů, které budou obsahovat základní hygienické návyky. Naučíme se tak na tom, jak předcházet tomu, abychom se nenakazili různými nemocemi. Hodně nám tento úkol souvisí, s nynější mimořádnou situací. Své výtvory mi prosím zase zasílejte na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

 

 
Více článků...